Pro Bono voor mensen in kwetsbare posities

Responsible Generation ondersteunt voor functies die bijdragen aan duurzaamheid, circulair en inclusie

Samenwerken voor een maatschappelijk belang

Vanuit onze maatschappelijk verantwoordelijkheid hechten wij er grote waarde aan om pro bono-werkzaamheden te verrichten. Dit doen we voor personen en organisaties die zich willen inzetten voor een betere wereld. Hiermee willen wij de toegang tot de arbeidsmarkt vergroten voor personen die zich willen inzetten voor functies op onze drie focusgebieden van duurzaamheid, circulaire economie en inclusieve samenleving. 


Voor organisaties die een maatschappelijk belang nastreven ondersteunen wij graag als verbinder tussen overheid, academici en bedrijfsleven. Samenwerken is hier essentieel en leidt tot nieuwe oplossingen.