Gelijke kansen voor iedereen

Drempels wegnemen, focus op samenhang en gelijkwaardigheid

Eigenheid van mensen kan juist het verschil maken

Een inclusieve samenleving betekent voor ons dat iedereen, ook mensen met een beperking, volwaardig deelneemt aan het arbeidsproces. Kernbegrippen daarbij zijn non-discriminatie, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, leeftijd, participatie, gelijke kansen, toegankelijkheid en absolute respect voor de waardigheid en persoonlijke autonomie.


Een duurzame en circulaire toekomst vraagt juist om unieke talenten die over bijzondere vaardigheden beschikken. Wij zijn een vernieuwde dienstverlening, die energie en enthousiasme losmaakt en mensen en organisaties verbind.


Altijd open en altijd in de dialoog met rijksoverheid, organisaties, ondernemers en kandidaten.

In de huidige economie zullen de begrotingstekorten bij de rijksoverheid oplopen en impact hebben op het sociaal domein. Dit geldt ook voor bedrijven en vraagt om een breder perspectief dan alleen het financiële.


Wij blijven constant de vraag stellen, hoe we alle talenten kunnen benutten in plaats van de nadruk leggen op de beperkingen.