Een impact rapport maakt duurzaam inzichtelijk

Transparantie over de impact van je bedrijfsactiviteiten op de samenleving en planeet

Naar een businessmodel met economische- en ecologische impact

Duurzaamheid is een containerbegrip geworden. Maar wat maakt jouw product of dienstverlening nou duurzaam? In onze ogen is het begrip alleen zuiver te gebruiken als je de bandbreedte definieert, registreert en met volledige transparantie communiceert.


Een impact rapport laat de verantwoordelijkheid zien van de impact van al je bedrijfsactiviteiten op de samenleving en planeet. Met een impact rapportage maak je het inzichtelijk voor je relaties en investeerders hoe zijn een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving, door bij jouw bedrijf producten of diensten in te kopen of voor investeerders bij jouw bedrijf te investeren.

Onze opdrachtgevers maken gebruik van een integratie met de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties.


Naast het inzicht in de cumulatieve impact van een organisatie geeft een impact rapport inzicht in de maatschappelijke initiatieven en ambities van een bedrijf.

Het is hoog tijd voor een nieuwe standaard of ook wel gezegd 'Het groene normaal'. Beter voor de gezondheid, beter voor de planeet, bewust met energie omgaan en 100 % recyclen van afvalstromen zijn allemaal begrippen die veel aandacht krijgen in een impact rapport.


Samen komen we steeds dichter bij een duurzame wereld.