ESG- en 'Sustainability' functies voor duurzame vooruitgang

Nieuwe functies als gevolg van strategische heroverwegingen

De impact van ESG thema's in organisaties neemt enorm toe

Een duurzame toekomst is voor elk bedrijf noodzakelijk

Er is een steeds grotere acceptatie dat ESG ( Environmental, Social & Governance) doelstellingen een meerwaarde creëren voor investeringsbedrijven. De maatschappelijke druk en impact neemt enorm toe. Factoren als energieverbruik, de impact op klimaatverandering, beschikbaarheid van grondstoffen, circulariteit in processen en producten, een eerlijke prijs in alle onderdelen van de supply chain worden steeds meer meegewogen bij de selectie en het beheer van deelnemingen in bedrijven.


Om in de toekomst ook succesvol te blijven zijn er vijf essentiële ESG-thema's die bedrijven moeten omarmen: Klimaatverandering en Net Zero Beleid, Sustainable Supply Chain of Value Chain, een Sustainable en Responsible workforce en op financieel gebied een Responsible investment en Sustainable finance.


Responsible Generation staat constant in verbinding met specialisten binnen deze specifieke werkterreinen die op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen en een bijdrage willen leveren aan de transitie om de wereld duurzamer en menselijker te maken.

Responsible Generation voor ESG gerelateerde functies

Klimaatverandering & Net Zero beleid

Klimaatverandering, broeikasgassen en CO2 reductie. De energietransitie en een Net Zero-beleid zijn de eerste ambities voor bedrijven om een serieuze bijdrage te leveren om de ecologische footprint te verkleinen.
Responsible Generation voor sustainable vacatures

Sustainable Value Chain

Succesvol zijn in de toekomst kan alleen nog maar als dit geen enkele nadelige gevolgen heeft voor mens en milieu. Een heroverweging van strategie op gebied van grondstoffen, afval en mens zijn essentieel.
Responsible Generation voor sustainable vacatures

Sustainable & Responsible workforce

Diversiteit zorgt voor betere producten, diensten en processen binnen organisaties. Diversiteit zorgt juist voor een inclusieve organisatie. Het maakt je sterker en zorgt voor meer saamhorigheid.
Responsible Generation for ESG functions

Responsible Investment

Bouwen aan een betere wereld met sterke bedrijven is wat veel investeerders nu onder ogen zien. Organisaties die actief bezig zijn met klimaatverandering, innovatie op circulariteit en globale sociale omstandigheden zijn beter bestand tegen wisselende marktomstandigheden.
Responsible Generation for ESG functions

Sustainable Finance

Financieringsbronnen geven steeds meer voorrang aan projecten en organisaties die zich richten op klimaatverandering en positieve maatschappelijke stromen. De grootste uitdaging is het plannen van de langetermijnstrategie van financiële, sociale en milieuaspecten. Duurzame waardecreatie op termijn heeft prioriteit.