ESG specialisten op gebied van value chain

Wij werven professionals die ESG transformaties begeleiden voor reporting en assurance

Werken aan een eerlijke en duurzame wereld

Het verduurzamen van de waardeketen voor mens en milieu is onomkeerbaar. Economische belangen kunnen niet langer meer ten koste gaan van natuurlijke hulpbronnen en uitbating van menselijke arbeid. Globalisering en digitalisering zorgen voor meer transparantie in waardeketens. De vraag naar ESG ketendeskundige neemt enorm toe om deze processen te versnellen. 


Responsible Generation staat in dagelijks contact met specialisten op gebied van sustainable value chains om verantwoorde economische handel te realiseren. Kennis van duurzame productieketens, mensenkennis en een verantwoorde economische drive. Professionals die ervaring hebben in de opzet van (internationale) ketens die niet schadelijk zijn voor onze planeet en zorgdragen voor een fatsoenlijk inkomen van alle betrokkenen.

Samen komen we steeds dichter bij een duurzame wereld.