ESG Specialisten op gebied van Responsible Investment

Wij werven professionals die strategisch en organisatorisch de ESG thema's borgen in uw bedrijf

Duurzame waardecreatie voor de lange termijn

De toenemende vraag en aandacht aandeelhouders, klanten, politiek en maatschappij zorgen ervoor dat ESG-thema's steeds meer centraal staat bij private-equityhuizen en organisaties. De impact op milieu, arbeidsomstandigheden en waardecreatie voor de lange termijn zijn niet meer weg te denken bij investeringsbeslissingen. Er is een grote vraag naar specialisten die instellingen en organisaties kunnen ondersteunen met het advies in een nieuw responsible investment.


Professionals die al in een vroegtijdig stadium vertrouwd zijn met de SDG's (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties en de relevantie binnen uw sector. In de financiële sector nu bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Responsible Generation staat vanuit haar intrinsieke motivatie naar een duurzame wereld constant in contact met talenten die kunnen adviseren met uw ESG-beleid. De vertaalslag kunnen maken van strategie naar operatie en het verwezenlijken van rapportages en duurzaamheidsresultaten. 


Wij adviseren bedrijven over professionals die van groot belang zijn voor strategische duurzaamheid en sustainable portfoliobeheer.


Samen komen we steeds dichter bij een duurzame wereld.