Duurzame talenten als aanjager voor impact

De springplank voor de nieuwe generatie die verantwoordelijkheid neemt

Wat doen we?

Responsible Generation is een verbinder die kandidaten en opdrachtgevers samenbrengt.

Uitdagende functies voor leiders, innovators en iedereen die constant wil vernieuwen, verbeteren en veranderen voor een betere samenleving. Functies die betrekking hebben op duurzaamheid, een circulaire economie en een inclusieve samenleving.


Wij ondersteunen talenten die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van duurzame bedrijfsmodellen aan de United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).


Talenten die de overtuiging hebben dat veranderingen en innovaties op gebieden van energievoorziening, circulair/grondstof gebruik, verduurzamen van de levensmiddelenketen, mobiliteit en sociale rechtvaardigheid voor een beter toekomstperspectief bieden.


Diversiteit is voor ons vanzelfsprekend!

Diversiteit wakkert immers vernieuwing van processen, diensten en producten aan voor organisaties.

Diversiteit zorgt juist voor een inclusieve organisatie. Versterkt het 'wij-gevoel' en zorgt voor saamhorigheid.


Centraal staat een duurzame welvaart en gelijke kansen voor iedereen.


In Nederland leven we in een van de dichtstbevolkte gebieden van de wereld. Innovaties om de juiste balans te vinden tussen wonen, mobiliteit en natuur zorgt voor enorme kansen in onze samenleving.

Hoe doen we dat?

De specialisten binnen Responsible Generation bouwen al jaren zorgvuldig aan een netwerk en community van talenten. Fijnmazig en gestructureerd bij bedrijven, startups, hogescholen, campussen, sportverenigingen en culturele en sociale omgevingen.


Talenten die in hun omgevingen vroegtijdig opvallen en de leiders van morgen zijn. Wij maken gebruik van de nieuwste digitale technologieën en tools om de doelgroep kandidaten snel en effectief te bereiken.


Talentvolle leiders met nieuwe inzichten op gebied van menselijkheid en duurzaamheid, die bovenal zichzelf kunnen zijn.

Visie

Een duurzame wereld met gelijke rechten en kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen. Het bedrijfsleven dient de maatschappij met een inclusieve vorm van kapitalisme.

Missie

Wij stimuleren en concretiseren de effectiviteit van unieke talenten op functies in organisaties voor het maximaliseren van maatschappelijke impact.

Kernwaarden

Sociaal ondernemen, Inclusiviteit, Duurzaamheid, Circulairiteit, Respectvol, Ethisch, Betrouwbaar, Inspirerend, SDGs (Sustainable Development Goals)