Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

17 SDG's (Sustainable Development Goals) die in 2030 de wereld al een stuk beter moet maken

Unieke talenten zijn nodig om het proces te versnellen

Bedrijven en organisaties zijn van doorslaggevend belang bij de realisatie van de 17 doelstellingen.


Responsible Generation recruit unieke talenten met intrinsieke motivatie om het proces van 'The Global Goals' te versnellen.


Onze dienstverlening begint bij het vroegtijdig ontdekken van talenten op hoge scholen en universiteiten. Dit doen we door het geven van presentaties om te inspireren voor functies in bedrijven en instanties waar je een substantiële bijdrage kan leveren aan een betere wereld.

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Doel 1: Geen Armoede

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

Het eerste doel gaat over het beëindigen van armoede. Volgens de Verenigde Naties ook meteen het belangrijkste doel. Lees meer

Doel 2: Geen Honger

In 2030 mag niemand op de wereld meer honger lijden. Iedereen moet toegang hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel, het hele jaar door. Lees meer

Doel 3: Goede gezondheid en welzijn

"Gezondheid is essentieel voor duurzame ontwikkeling”, stellen de Verenigde Naties. Doel drie gaat over gezondheid en welzijn voor iedereen van jong tot oud. Lees meer

Doel 4: Kwaliteitsonderwijs

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.

Lees meer

Doel 5: Gendergelijkheid

In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. Toch is dit niet voldoende. Lees meer

Doel 6: Schoon water en sanitair

Schoon drinkwater en goede en schone sanitaire voorzieningen hebben een positieve invloed op andere Global Goals zoals voedselveiligheid, onderwijs en gezondheid. Lees meer

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Doel 7: Betaalbare en duurzame energie

We hebben energie nodig voor onze welvaart en ons welzijn; om te leven, wonen en werken. De maatschappij zou zich niet zo kunnen ontwikkelen zoals het nu doet zonder energie. Lees meer

Doel 8: Waardig werk en economische groei

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. Lees meer

Doel 9:Industrie, innovatie en infastructuur

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie. Lees meer

Doel 10: Ongelijkheid verminderen

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.

Inkomensongelijkheid tussen landen is de laatste jaren verminderd. Maar ongelijkheid binnen landen is alleen maar groter geworden. Lees meer

Doel 11: Duurzame steden en gemeenschappen

De helft van de wereldbevolking, zo’n 3,5 miljard mensen, woont in de stad. En de verwachting is dat dat aantal alleen maar toeneemt: in 2030 woont mogelijk bijna 60 procent van alle mensen wereldwijd in stedelijk gebied. Lees meer

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het produceren van onze goederen moet met het oog op de groeiende wereldbevolking veel handiger: ‘meer produceren met minder’. Lees meer

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Doel 13: Klimaatactie

Ieder land op ieder continent heeft te maken met klimaatverandering. De opwarming van de aarde heeft nu al invloed op het dagelijks leven en het inkomen van miljoenen mensen wereldwijd en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Lees meer

Doel 14: Leven in het water

Oceanen zijn met hun temperatuur, hun stromingen en hun onderzeese leven de motor van mondiale systemen die de aarde bewoonbaar maken voor mensen. Ze bedekken drie kwart van het aardoppervlak. Lees meer

Doel 15: Leven op het land

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe. Lees meer

Doel 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen. Lees meer

Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Lees meer

Word partner van de SDG-community