De unieke kans naar een Circulaire Economie

De transitie vraagt om fundamenteel ander werk en vaardigheden

Samen werken aan een toekomstbestendige economie

De Nederlandse economie is wereldwijd een van de koplopers op gebied van circulariteit. Volgens het laatste rapport Circularity Gap Report (The Netherlands) van Circle Economy is onze economie al 24,5% circulair.


De rijksoverheid heeft als doel gesteld dat Nederland in 2050 volledig circulair is.

De transitie die hier voor nodig is vraagt om ander soort werk en vaardigheden. Banen verschuiven van de winning en verwerkende industrie naar innoverende reparaties, her fabricage, biobased en hernieuwbare energiesectoren.

Bedrijven, overheid, scholen en universiteiten hebben inzicht nodig om hun onderwijs- en trainingsprogramma's te hervormen.


Een fantastische uitdaging om een toekomstbestendige en inclusieve beroepsbevolking te ontwikkelen die volstaat voor een betere toekomst en gelijke kansen voor iedereen.